1 kpl. 18500 akku. Valitse haluamasi akkutyyppi.

Li-ion akut ovat suojapiirillä varustettuja. Akun suojapiiri aktivoituu (tilapäisesti) kun virta kasvaa yli sallitun rajan (tavallisesti 3 ampeeria).

Litium-mangaani akut (IMR) akut ovat ilman suojapiiriä. Akut antavat suuremman hetkellisen virran kuin Li-ion akut, mutta ovat varauskyvyltään hieman pienempiä.

From
7,50 €
Availability
In stock

Model:

In stock

In stock

In stock

In stock

Jotta akun käyttö olisi turvallista, seuraavat asiat tulee huomoida: – Noudata aina valmistajan antamia ohjeita – Älä käytä tai säilytä paikassa jossa lämpötila voi nousta yli 60℃. – Vältä erityisesti avotulen läheisyyttä mikäli akku vuotaa nestettä tai siitä lähtee outo haju – Mikäli akusta valuu nestettä iholle, huuhdo se pois välittömästi runsaalla vedellä – Mikäli akusta valuvaa nestettä joutuu silmiin, älä hankaa silmiä vaan huuhdo ne runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. – Älä säilytä yhdessä metalliesineiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa oikosulun – Älä oikosulje () ja (-) napoja. – Huolehdi aina, ettei akku joudu mekaaniseen puristukseen – Älä yritä purkaa tai muunnella akkua – Älä juota, tinaa tai hitsaa mitään suoraan akun napoihin – Älä käytä akkua mikäli siinä on selviä ulkoisia vaurioita tai akun muoto on muuttunut normaalista (kierrätä viallinen akku asianmukaisesti) – Älä koskaan käytä samassa laitteessa eri tekniikalla valmistettuja tai muuten eri tyyppisiä akkuja – Huolehdi aina, että akun () ja (-) napaisuus vastaavat laitteen napaisuutta. – Älä koskaan lisää tai poista akkuja latauslaitteesta, joka on liitetty sähkönsyöttöön – Älä lataa akkuja ilman valvontaa – Mikäli huomaat akussa ulkoisia muutoksia latauksen aikana, keskeytä lataus välittömästi – Keskeytä lataaminen mikäli akku ei ole latautunut kohtuullisessa ajassa – Älä säilytä akkuja latauslaitteessa – Mikäli et käytä laitetta pitkään aikaan, poista akut laitteesta ja säilytä ne kuivassa ja viileässä paikassa.

Customers who bought this also bought…